TkS søker etter forskningsleder for videre oppbygging og koordinering av et voksende forskningsmiljø i regionen

TkS søker etter forskningsleder for videre oppbygging og koordinering av et voksende forskningsmiljø i regionen

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) er et interkommunalt selskap og eies av de fem fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Selskapet er lokalisert på sykehuset i Arendal. TkS sitt mandat er odontologisk spesialistbehandling, etter- og videreutdanning, rådgivning, forskning, og folkehelsearbeid. TkS skal bidra til å heve forskningskompetansen og stimulere til forskningsaktivitet på tannhelsefeltet i region Sør.

TkS har en samarbeidsavtale med Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo om forskning og utdanning. En doktorgradskandidat er under utdanning. Andre spennende forskningsprosjekter er i gang i regionen, både med tannhelsepersonell og andre relevante spesialister i tverrfaglige prosjekter. 

Stillingen vil omfatte prosjektarbeid knyttet til de fem fylkeskommuner i regionen der koordinering og tilrettelegging vil være en vesentlig del av oppgavene. Vi ønsker å ha et kreativt miljø rundt senteret i Arendal. Tverrfaglig nettverksbygging og kontakt med andre odontologiske og helsefaglige forskningsmiljøer vil også være en viktig del av stillingen. 

For stillingen kreves en person med doktorgrad/ph.d. primært innen odontologi, men personer med annen relevant helsefaglig bakgrunn, som klinisk ernæringsfysiolog kan være interresante søkere for oss. 

Personen vi ser etter skal være en gründer med interesse for å stimulere frem gode og relevante forskningsprosjekter innen tannhelsefeltet. Søkeren må ha interesse for utadrettet virksomhet og evne til nettverksbygging. 

Lønn; etter avtale

Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling

Arbeidssted: Arendal

Søknadsfrist: 31.08.17

For full utlysningstekst og søknadsskjema trykk her.