Klinisk ernæringsfysiolog 100% fast stilling ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, søknadsfrist 28.02.17

Klinisk ernæringsfysiolog 100% fast stilling ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, søknadsfrist 28.02.17

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS lyser ut 100 % fast stilling som Klinisk ernæringsfysiolog fra og med 1. mai 2017 (evt. tidligere).

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er et av  Norges største rehabiliteringssenter og ligger på  Lillehammer. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og er med det en del av den totale behandlingskjeden innen rehabilitering. Vi har avtale med Helse Sør-Øst for både døgn- og dagplasser innen somatisk rehabilitering, med Helse Sør-Øst innen ordningen «Raskere tilbake» og avtale med Lillehammer kommune om utskrivningsklare pasienter.

Arbeidsoppgaver:
- Pasientundervisning.
- Pasientkonsultasjoner.
- Bidra med sin kompetanse i våre tverrfaglige team.
- Være rehabiliteringskoordinator for enkelte relevante pasienter.
- Holde vegetariske matlagingskurs.
- I tett samarbeid med kjøkkenet lage menyer og næringsberegne maten som serveres på Skogli.
- Organisere og gjennomføre systematisk pasientinformasjon om kostholdet på Skogli.
- Tilrettelegge spesialkost for pasienter som trenger det.

Det første året etter ansettelsen, er det ønskelig at vedkommende arbeider på diettkjøkkenet 3-4 dager i måneden.

Nærmere opplysninger om denne stillingen kan rettes til direktør Alf Magne Foss, på e-post: alffos@skogli.no, eller telefon 61 24 91 50
Søknad sende til direktør Alf Magne Foss på e-post: alffos@skogli.no
Mer informasjon om Skogli finnes på vår hjemmeside www.skogli.no

Link til annonse: http://www.skogli.no/u/kef_mars_2017.pdf