Klinisk ernæringsfysiolog - Seksjon sykelig overvekt Nordagutu, Sykehuset Telemark HF, 80% fast stilling, søknadsfrist 01.03.17

Klinisk ernæringsfysiolog - Seksjon sykelig overvekt Nordagutu, Sykehuset Telemark HF, 80% fast stilling, søknadsfrist 01.03.17

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fire avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke.  Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu utfører utredninger, undersøkelser og variert behandling for pasienter med sykelig overvekt og livsstilsproblematikk. Seksjonen driver både poliklinisk virksomhet og har 28 døgnplasser. Seksjonen gir veiledning og behandling til pasienter med utgangspunkt i føringer fra Helsedirektoratet og Statens ernæringsråd. Vi ønsker en engasjert og initativrik medarbeider med interesse for og kunnskap innen livsstilsproblematikk og endring av levevaner. Det er ønskelig med erfaring med undervisning og veiledning av pasienter/deltakere individuelt eller i gruppe. Stillingen krever at du jobber både individuelt og i tverrfaglig team. Vi søker etter en klinisk ernæringsfysiolog som skal ha mye pasientkontakt og som kan bidra inn i det tverrfaglige arbeidet ved seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Kostholdsveiledning på tverrfaglig poliklinikk
 • Faglig kvalitetsarbeid og utvikling av individuelle kostholdsplaner
 • Bidra med næringsberegning av menyer og allergenmerking
 • Bidra i gruppeundervisninger og individuell veiledning av pasienter
 • Delta i teamarbeid
 • Øvrig arbeid i avdelingen ved behov, f.eks. undervisning ved LMS

Kvalifikasjoner

 • Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
 • Må kunne godt norsk både skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Ernæring

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Positiv og motiverende i møte med pasienter og ansatte
 • Selvstendig og evne til å samarbeide i team
 • Initiativrik
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr

 • En variert hverdag med faglige og spennende utfordringer
 • Godt og positivt arbeidsmiljø
 • En arbeidshverdag i et tverrfaglig samarbeid
 • En seksjon med stort engasjement og kunnskap innen livsstilsproblematikk

 

Klikk her for å gå til annonsen.

Klikk her for å søke på stillingen.