Klinisk ernæringsfysiolog - Divisjon Gjøvik

Klinisk ernæringsfysiolog - Divisjon Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og legger vekt på fagutvikling. Det er ledig vikariat i 100% stilling for klinisk ernæringsfysiolog fra medio november 2017 til ca 1. oktober 2018.

Klinisk ernæringsfysiolog rapporterer til avdelingssjef på indremedisinsk avdeling.                

Arbeidsoppgaver

 • Kostveiledning til inneliggende og polikliniske pasienter
 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Undervisning for pasientgrupper og helsepersonell
 • Deltagelse i tverrfaglige team og utvalg
 • Utarbeidelse av pasientinformasjon og undervisningsmateriell

Kvalifikasjoner

 • Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
 • Erfaring fra klinisk arbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Faglig engasjement og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et godt tverrfaglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Sykehuset er behjelpelig med å skaffe overgangsbolig

Søknadsfrist; 14.08.17

Kontaktinfo:

Anette Christin Lund, Klinisk ernæringsfysiolog. Tlf: 61 15 71 44
Einar HalvegAss. aAdelingssjef. Tlf: 61 15 71 64/908 19 107

For full utlysningstekst trykk her.

For søknadsskjema trykk her.