Er du klinisk ernæringsfysiolog og søker periodevis arbeidstid?

Vestre Viken søker etter tilkallingsvikarer. Søknadsfrist 13.12.18.

Vestre Viken, Drammen sykehus har behov for tilkallingsvikarer ved sykdom og enkeltstående vakter for autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Kliniske ernæringsfysiologer ved Drammen sykehus er organisert i Barne- og ungdomsavdelingen, og yter tjenester til hele sykehuset. Sykehuset har 3,10 % stillinger for kliniske ernæringsfysiologer som jobber i team, og veileder voksne og barn i et spennende og variert arbeid i et medisinsk miljø.

For tiden innebærer arbeidet for kliniske ernæringsfysiologer blant annet:

  • Kostveiledning av inneliggende og polikliniske pasienter
  • Vurdering av ernæringstilstand og ernæringsopplegg hos inneliggende pasienter
  • Delta i tverrfaglige team
  • Undervisning for pasientgrupper på lærings og mestringsseteret, og rådgivning for helsepersonell
  • Barne- og ungdomsavdelingen har opprettet flerfaglig somatisk spiseteam

Søker må være autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Evne til å jobbe selvstendig og være fleksibel. Erfaring fra arbeid med barn er ønskelig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges ved tilsettingen.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med avdelingssjef Mariann Hval, tlf. 03525 (Sentralbord) eller klinisk ernæringsfysiolog Juliana Gjessing.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse etter helsepersonellovens §20 a.

 

Trykk her for å komme til annonsen.