Klinisk ernæringsfysiolog - Seksjon sykelig overvekt Nordagutu, Sykehuset Telemark HF, 80% fast stilling, søknadsfrist 01.03.17

Klinisk ernæringsfysiolog - Seksjon sykelig overvekt Nordagutu, Sykehuset Telemark HF, 80% fast stilling, søknadsfrist 01.03.17

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Les mer om oss på www.sthf.no

Les mer om Klinisk ernæringsfysiolog - Seksjon sykelig overvekt Nordagutu, Sykehuset Telemark HF, 80% fast stilling, søknadsfrist 01.03.17