Er mat medisin? KEFF's nye brosjyre!

Er mat medisin? KEFF's nye brosjyre!

Styret i KEFF har i lengre tid arbeidet med denne brosjyren, og er stolte og glade over å presentere resultatet. Brosjyren sendes nå bredt ut til ulike helseinstitusjoner og alle medlemmene i KEFF har fått tre eksemplarer hver. KEFF håper at opplysningsarbeidet skal bidra til flere kef'er rundt omkring i landet, og at man skal få opp øynene for hva en kef kan bidra med i behandlingsforløpet og i livet generelt.