ÅRETS KEF 2016 - HVEM FORTJENER TITTELEN?

ÅRETS KEF 2016 - HVEM FORTJENER TITTELEN?

Fresenius Kabi deler årlig ut et stipend på NOK 10 000,- til "årets kef". Nå er det tid for å melde inn verdige kandidater og vi trenger din hjelp!

Stipendet forvaltes av Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli tildelt stipendet:

  • Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
  • Være tilknyttet norsk helsevesen eller universitet/høyskole
  • Skal ha gjort en innsats eller studie som har fremmet status til klinisk ernæring i Norge eller
  • Skal ha utført tiltak som har forbedret enten rutinene for ernæringsbehandling eller selve ernæringsbehandlingen av pasienter lokalt på sin arbeidsplass.

Kandidater kan søke selv eller bli foreslått av andre. Søknaden må inneholde en begrunnelse for tildeling av stipendet til «Årets kef». Stipendet er en påskjønnelse for utført innsats og vil bli utbetalt av KEFF gjennom Forskerforbundet.

Følgende retningslinjer gjelder for bruk og utbetaling av stipendet:

  • Stipendet må brukes til faglige utviklingsarbeid eller faglig videreutdanning innen medisinsk ernæring.
  • Stipendet utbetales av Forskerforbundet mot innsendelse av kvitteringer for utlegg.
  • Det må leveres en kortfattet rapport vedrørende det faglige innholdet etter at midlene er benyttet.


Søknad sendes Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet innen 10. februar 2017. Stipendet blir delt ut på KEFF konferanse 13. mars.

Publisert