KEFF søker nye styremedlemmer

KEFF søker nye styremedlemmer

Til alle medlemmer i KEFF!

Årsmøtet 2019 nærmer seg, det holdes 18. mars i forbindelse med KEFF konferanse i Bergen. Her skal det blant annet velges nytt styre.


To styremedlemmer er på valg i år. Jacob Juel Christensen og Elisabeth Adolfsen Høisæther har begge har hatt en lang og aktiv tjeneste i KEFFs styre, og ønsker nå ikke gjenvalg. 

Dette åpner muligheter for andre som kunne tenke seg et slikt spennende og lærerikt verv.

Et styremedlem velges for 2 år av gangen. Vervet innebærer blant annet at man deltar på ca. seks heldags styremøter og seks møter via Messenger eller Skype i året. 

Sakene styret jobber med fordeles mellom styremedlemmene. 

KEFF har også en ansatt organisasjonssekretær i 35 % stilling som gjør mye av det administrative arbeidet.

Valgkomiteen oppfordrer herved alle som har spørsmål rundt dette, som kan tenke seg selv å sitte i styret inneværende år, eller har forslag til styremedlemmer, om å ta kontakt med valgkomiteen:

Tove Drilen : tove.drilen@gmail.com eller 93665162
Mette Helvik Morken: mette.helvik.morken@helse-bergen.no
Ida Rasmussen: Ida.Rasmussen@unn.no

Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen i hende i løpet av januar.