Fagprosedyre: Ernæring av intensivpasienter

Fagprosedyre: Ernæring av intensivpasienter

Prosedyre nivå 1 om intensivernæring er nå lagt ut i Helsebiblioteket.

Prosedyre nivå 1 om intensivernæring er nå lagt ut i Helsebiblioteket. Se link:

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/ernaering-av-voksne-intensivpasienter