Faggruppen i diabetes har gjenoppstått - meld deg om du er interessert!

Faggruppen i diabetes har gjenoppstått - meld deg om du er interessert!

Det har vært et ønske hos enkelte kefer som jobber med diabetes å puste liv i «Faggruppen diabetes» i KEFF. Kefer fra Oslo universitetssykehus og Norsk diabetikersenter, Kari Saxegaard (Norsk diabetikersenter), Severina Haugvik (Oslo universitetssykehus Ullevål og Norsk diabetikersenter), Anne-Marie Aas (Oslo universitetssykehus Aker) og Kirsti Bjerkan (Oslo universitetssykehus Aker) møttes sommeren 2016.

På det første møtet snakket gruppen om at en målsetning med faggruppen bør være å holde seg oppdatert innen fagområdet og fremme samarbeid mellom kefer, blant annet i utarbeidelse av diabetesrelatert materiell til pasienter og annet helsepersonell. Gruppen ønsker å bistå KEFF i spørsmål vedrørende diabetes, for eksempel deltagelse i ulike fora.

Gruppen planlegger å holde 2-3 møter per år og har diskutert muligheten til å kunne videooverføre disse via Norsk helsenett slik at kefer langt utenfor Oslo/Akershus også kan delta uten kostnader. Nasjonale fagmøter som KEFF konferanse og Nasjonalt diabetesforum ble også diskutert som mulige møtearenaer. Gruppen ønsker andre kefer som er interessert i å bli en del av denne gruppen velkommen! Gruppen har per i dag ingen leder, men vil i løpet av første halvår av 2017 finne sin form. Det er foreløpig ikke avklart om vi får til et møte i forbindelse med KEFF konferanse 2017 (dagen før: 12. mars). Mer informasjon om dette vil komme til de som melder sin interesse.

Interesserte kan ta kontakt med :

-          Kirsti Bjerkan: kirsti.bjerkan@ous-hf.no

-          Anne-Marie Aas: a.m.aas@medisin.uio.no

-          Kari Saxegaard: kari@diabetikersenter.no

-          Severina Haugvik: severina.haugvik@gmail.comLagre

 

Hilse fra

Kirsti Bjerkan

Klinisk ernæringsfysiolog og helse- og treningspedagog

Oslo universitetssykehus Aker