Matomsorgsprisen 2017

Matomsorgsprisen 2017

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles
Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen,
både lokale og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være
brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Matomsorgsprisen ble delt ut for 12. gang i dag. Anledningen var Tines fagseminar i Oslo
som samlet nærmere to hundre pleie- og kjøkkenfaglige deltakere.
I statuttene til Matomsorgsprisen heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere
fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til
Matomsorgsprisen prøver å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe,
som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner. Juryen jakter med
andre ord på fagpersoner som utgjør en forskjell i bransjen.


– Vinneren av Matomsorgsprisen 2017 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen og hans
kjøkken er innovativt og nyskapende - først og fremst knyttet til bedre måltidskvalitet, både
med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som kan bli
normdannende for flere, heter det i juryens begrunnelse.


Ronald Takke ble ansatt som kjøkkensjef på Glomstua i 2013, og mye har skjedd siden da.
Nye metoder har blitt utprøvd og kjøkkenet er midt i en prosess med å gå over fra kok-server
til kok-kjøl. Kjøkkenet er også i ferd med å flytte tidspunktet for middagsserveringen. Dette
er et tiltak som har vist seg å være svært effektfullt for eldres livskvalitet og for å forebygge
underernæring; eldre både spiser bedre og sover bedre når middagen serveres til middagstid.
Kjøkkenet forsøker også å utvikle metoder som gjør det enklere for de eldre å få i seg maten.
Dette handler i første rekke om å legge til rette for dem som har tygge- og svelgeproblemer.
De to siste årene har kjøkkenet ved Glomstua deltatt i den nasjonale konkurransen Gylne
måltidsøyeblikk. Begge gangene har de nådd høyt opp – om ikke helt til topps. I fjor kom de
til finalen i Møre og Romsdal, i år var de blant de fire beste sykehjemmene i landet.


Å skape god matomsorg og matglede kan ikke bare skje på kjøkkenet. Det krever samarbeid
mellom kjøkken og avdeling, sykehjemsledelsen og kommunepolitikere. For å øke
kunnskapen om ernæring hos de som jobber praktisk med mat og måltider på avdelingene og
kjøkkenet, tok Ronald Takke i fjor initiativ til en fagdag som hadde tittelen Mat, ernæring og
samarbeid. Tanken var at seminaret skulle være et tilbud til ansatte i Molde kommune, men
ideen vokste og ble til en fagdag for alle kommunene som utgjør innkjøpssamarbeidet i
fylket, samt leverandørene som inngår der. Seminaret trakk nærmere 200 deltakere i de fleste
kommunene i Møre og Romsdal. I år ble suksessen gjentatt. Denne gangen gikk seminaret
over to dager. En dag for ledere og politikere, og en dag for ansatte.


I etterkant er det etablert ulike nettverk hvor Facebook og sosiale medier er hovedkanal. Her
utveksles ideer, kunnskap om matens betydning deles og nyheter spres på tvers av
yrkesgrupper. Også ledere og politikere inngår i disse nettverkene.

Det sies om Takke at han er voldsomt engasjert og har mange ideer. At han nå har havnet i
eldreomsorgen og på institusjonskjøkken og kan bruke engasjementet sitt her, er noe juryen
ønsker å støtte opp om.


– Ved gi Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke og kjøkkenet ved Glomstua
omsorgssenter, håper juryen at prisen kan være en motivasjon til å videreutvikle det arbeidet
som er satt i gang for å løfte og spre kunnskap om hvor viktig god matomsorg er, avslutter
juryen i sin begrunnelse.