Evaluering av kostverktøyet.no

Evaluering av kostverktøyet.no

I løpet av høsten 2017 vil det gjennomføres en landsomfattende evaluering og mini-revisjon av kostverktøyet.no. Vi oppfordrer alle KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge til å besvare dette spørreskjemaet.

I september 2016 ble kostverktøyet.no lansert. Dette er et verktøy for familier som har barn med overvekt, samt helsepersonell som jobber med overvektige barn og unge. I løpet av høsten 2017 vil det gjennomføres en landsomfattende evaluering og mini-revisjon av kostverktøyet.no.

Vi oppfordrer alle KEFer som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge til å besvare dette spørreskjemaet, enten ved å trykke på denne linken, eller ved å gå inn på kostverktøyet.no