World Food System Summer School 2017, 25juni-8juli

World Food System Summer School 2017, 25juni-8juli

Stellenboch, Sør Afrika (EFAD)

For mer informasjon, se her!