Undervisningsmateriale og kurs om karbohydratvurdering for helsepersonell ved type 1 diabetes - 11.03.19

KEF-er ved Norsk Diabetikersenter har utviklet et undervinsingsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes samt en app som skal gjøre det enklere å beregne karbohydratmengden i et måltid. Materialet er utviklet til bruk for pasientveilending og kan bidra som kunnskapsgrunnlag for helsepersonell. Undervisningen består av tre deler:  

1) Basiskunnskaper

2) Tilleggsinformasjon 

3) Karbohyratvurdering i praksis (matvarebilder)

Et veilederheftet med bakgrunnsinformasjon og praktiske råd  følger materialet.

For å kvalitetssikre bruken og gi råd om hvordan man best kan nyttiggjøre seg materialet og appen ønsker vi å tilby et kurs tilpasset  helsepersonell som jobber i diabetesteam.

Sted: Oslo, Norsk Diabetikersenter, Sponhoggveien 19,0284 OSLO

Tid: Grunnkurs mandag 11.mars 2019,  kl 9.30-15.30