Rehabiliteringskonferansen 2018, Lillestrøm 5.-6.juni

Rehabiliteringskonferansen 2018 – årets møteplass for alle som jobber med og/eller er opptatt av rehabiliteringsfeltet. Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena Lillestrøm 5. og 6. juni. Velkommen!

Ny definisjon på rehabilitering og habilitering – hva er det konkludert med? Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet

 • Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov,Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet
 • Opptrappingsplan - styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene - erfaringer fra Bergen kommune, Eileen Langedal
 • Parkinsonnett – en nederlandsk modell, implementert til kommunene, Michaela Gjerstad, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
 • Kognitiv trening kan gjenvinne mestring og kontroll, Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus
 • Nevroplastisk effekt av pianoundervisning i kognitiv rehabilitering etter traumatisk hjerneskade, Berit Marie Dykesteen Vik, Universitetet i Bergen
 • Hvordan kartlegger vi kreftpasienters rehabiliteringsbehov? Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus
 • Hva kjennetegner gode rehabiliteringsprosesser når familie og pårørende inkluderes før, under og etter? Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Erfaringer med nettbasert verktøy for nettverksarbeid, Stein-Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus 

Bli med å la deg inspirere, få faglig påfyll og treffe kollegaer fra hele landet.

 

 • Pris for medlemmer i NHS kr 4750 inkludert obligatoriske dagpakker
 • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 5750 inkludert obligatoriske dagpakker

 • Konferansemiddag på hotellet; 3 retter inkl. kaffe kr 675 - husk påmelding! Drikke bestilles og betales av den enkelte

 • Påmeldingsfrist: 22. mai 2018

 • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 28. mai belastes full avgift

 • Konferansen søkes godkjent hos Den norske legeforening

 • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

 

For fullstendig program og påmelding, følg linken under:

http://www.nsh.no/rehabiliteringskonferansen-2018.6054992-372304.html