Presentasjoner fra KEFFs etterutdanningskurs i overvekt og metabolisme

Presentasjonene fra kurset ligger nå ute på nettsiden.