Presentasjoner fra KEFF konferanse 2017

Her finner du presentasjonene fra KEFF's konferanse 13. mars 2017.

Sesjon 1

Ingrid Wiig:

Sosiale belastninger ved å leve med PKU

Last ned fil3. Ingrid Wiig.pdf(4 4 7 6kb)

 

Kristin G. Kommedal:

Lifestyle treatment of children and adolescents with obesity in Bergen, Norway: Impact of follow-up frequency and self-monitoring during the first year

Last ned fil4. Kristin Kommedal.pdf(2 4 7 6kb)

 

PROTEINER OG HELSEEllen Hovland:

Storfekjøtt og helse, med spesielt fokus på kolorektalkreft – Sunnere storfekjøttprosjektet. Ikke signifikant forskjell på laks, ulike kjøttyper og forekomst av kolorektalkreft– Sunnere storfekjøttprosjektet 

Last ned fil8. Ellen Hovland.pdf(2 4 5 1 9kb)

 

PRAKTISKE VERKTØY, BIOMARKØRER OG VITAMINER

Tove Drilen:

Kostverktoyet.no - behandling av overvekt og fedme hos barn og unge: et nytt verktøy for familier og helsepersonell

Last ned fil9. Tove Drilen.pdf(1 9 3 6 7kb)

 

Vegard Lysne:

Biomarkører for vurdering av vitamin B12-status

Last ned fil10. Vegard Lysne.pdf(1 3 0 9kb)

 

Anne C. Torbergsen:

Vitamin K1 and 25(OH) are independently and synergistically associated with a risk for hip fracture in an elderly population: a case control study.

Micronutrients and the risk of hip fracture: case-control study

Vitamin Deficiency as a Risk Factor for Delirium

Effects of vitamin D and K1 supplementation upon bone turnover in elderly hip fracture patients. Randomized controlled trial

The effect of nutritional education on healthcare professional’s knowledge, change of ward routines and nutritional status in elderly patients in nursing homes

Last ned fil11. Anne Torbergsen.pdf(2 2 6 8kb)

 

KREFT, UNDERERNÆRING, OG MAGE- OG TARM

Anne C. Torbergsen fra Nutricia:

Kreft og underernæring

Last ned fil12. Anne Torbergsen Nutricia.pdf(2 9 9 2kb)