Nytt kurs i undervisningsmateriell om karbohydratvurdering for type 1 diabetes 8. juni 2017

Nytt kurs i undervisningsmateriell om karbohydratvurdering for type 1 diabetes 8. juni 2017

KEF-er ved Norsk Diabetikersenter har utviklet et undervisningsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes samt en app som skal gjøre det enklere å beregne karbohydratmengden i et måltid. Materialet er utviklet til bruk for pasientveiledning og kan bidra som kunnskapsgrunnlag for helsepersonell. Undervisningen består av tre deler: 1) Basiskunnskaper, 2) Tilleggsinformasjon og 3) Karbohydrat-vurdering i praksis (matvarebilder). Et veilederheftet med bakgrunnsinformasjon og praktiske råd følger materialet.

For å kvalitetssikre bruken og gi råd om hvordan man best kan nyttiggjøre seg materialet og appen ønsker vi å tilby et kurs tilpasset KEF og annet helsepersonell som jobber i diabetesteam og ikke har så mye erfaring i karbohydrat-vurdering fra før. Det var stor pågang på kurset vi holdt i februar. Derfor arrangerer vi et nytt kurs i juni.

Sted: Oslo, Norsk Diabetikersenter, Sponhoggveien 19,0284 OSLO

Tid: Torsdag 8.juni 2017 fra kl 09.30-15.30

Ta kontakt på mail (kari@diabetikersenter.no) dersom dette kan være aktuelt for deg eller om du ønsker nærmere informasjon. Ta gjerne med deg diabetessykepleier og lege i ditt diabetesteam. Begrensede plasser. Siste frist for påmeldig er 16. mai.

Kurset er gratis. Lunsj og kaffe serveres på kursdagen. Påmeldingen er bindende.

Ved avbestilling, vil du bli belastet med kr 500.

 

Veiledningsmaterialet selges til egen kurspris på kr 1500 på kursdagen.

 

 

Last ned filInfo kurs NDS juni 2017(1 8 7 0kb)