Nutrition Day 15. nov

Nutrition Day 15. nov

nD er verdens største prevalensstudie innen klinisk ernæring. I år faller den på torsdag den 15. november.
Alle sykehus i Norge oppfordres herved til å delta på årets nD med minst en avdeling.

Hvorfor delta?

- nD spørreskjemaene er blitt revidert og er nå godt egnet til å teste om kvaliteten på ernæringstilbudet ved sykehusavdelingene er i tråd med «god ernæringspraksis» (ref.: nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, kosthåndboken og innsatsområdet i pasientsikkerhetsprogrammet som gjelder forebygging og behandling av underernæring).

- Det foreligger en kortversjon, nD-express, som inneholder ovennevnte kvalitetsindikatorer og som et betydelig mindre ressurskrevende å gjennomføre enn fullversjonen.

- Det betyr blant annet at nD nå kan brukes for å måle effekten av ernæringsrelaterte tiltak som iverksettes ved sykehus/avdelinger (verktøy i forbedringsarbeid).

- Det er viktig at nD-express testes ut av flest mulig, både i forhold til kvalitet på spørreskjemaene og hva gjelder ressursbruk ved gjennomføring.

- Det er et potensiale for at resultater fra nD kan samles i et nasjonalt kvalitetsregister, noe som trengs for å kunne overvåke kvaliteten på ernæringsarbeidet ved norske sykehusavdelinger. 

Se utfyllende informasjon om fordeler med nD på hjemmesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU). Her ligger også norsk oversettelse av nD-express-spørreskjemaene.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksu/nutritionday-2018-ny-utgave