Nordic Eating Disorders Conference, 12-14 september 2018

Nordic Eating Disorders Conference, 12-14 september 2018

Konferansen blir i år avholdt i Reykjavik, Island.

For mer informasjon, se nettsiden til konferansen.

http://www.nedsconference.com/