Nasjonal konferanse om helsetjenester til eldre, 21. og 22. september

Nasjonal konferanse om helsetjenester til eldre, 21. og 22. september

Oslo

Helsetjenester til eldre - den nye framtiden i eldreomsorgen

Vi inviterer til vår årlige nasjonale konferanse om helsetjenester til eldre. Konferansen finner sted i Oslo 21. og 22. september.

  • Utskrivningsklare pasienter – hvem er de?Espen Storeheier, Fredrikstad kommune
  • Hvordan møte de pårørende og hvordan skape tillit?Anita Vatland, Pårørendealliansen
  • Utdanner vi til dagens og fremtidens utfordringer?Unni Hembre, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Pasientsikkerhet –Oppsalmodellen,Elin Haug Nygård, Oppsalhjemmet, Norlandia Care
  • Kommunesammenslåing – tanker og erfaringer så langt,Nye Asker kommune
  • De nye eldre er unge til sinns – Oslo, en aldersvennlig by,Anne Berit Rafoss, Oslo kommune
  • Samlokalisering unge og gamle – generasjonssentre,Tove Aslaug Johanna Fagertun, Tusenhjemmet, Bodø kommune
  • Livsglede for eldre,Hilde Johnsen, Feviktun bo- og omsorgssenter

 

For fullstendig program og påmelding - HER
Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på nsh@nsh.no