Lederkonferansen 2018 -  8. og 9. februar i Oslo

Lederkonferansen 2018 - 8. og 9. februar i Oslo

Lederkonferansen er en stor og viktig møteplass for ledere i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Årlig samles flere hundre ledere for faglig påfyll, sosialt samvær og nettverksbygging.

  • ·        Helseministerens budskap til ledere i helsetjenesten ved Bent Høie, og utdeling av NSHs helselederpris
  • ·        OUS – Norges største sykehus; muligheter og utfordringerBjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus
  • ·         Havarikommisjonen – hva betyr den for meg som leder Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn
  • ·         Gleder og utfordringer med meldesystemer. Hva får man gjort i eget hus? Eldar Søreide, Stavanger universitetssykehus
  • ·         Når noe går galt – hva gjorde øyeavdelingen ved St. Olavs hospitalMarit Fagerli, St. Olavs Hospital
  • ·         Hvorfor er det farlig å stole på prosedyrer? Geir Sverre Braut, Helse Stavanger
  • Leiing av sjukehus - gjennom endring og utvikling Eivind Hansen, Haukeland universitetssykehus      
  • En kommune i vekst, og en sektor i stor utvikling. Kan det ledes? Rune Hallingstad, Ullensaker kommune
  • Mitt lederskap Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

 

For fullstendig program, informasjon og påmelding se HER

Ønsker du å være utstiller? Send en e-post til julie@nsh.no

 

Tradisjonen tro inviterer vi til kveldsmøte kvelden før Lederkonferansen, altså 7. februar kl. 17.00 – 20.30.
Tema i år blir digitalisering av helsetjenesten. Du kan melde deg på allerede nå – program blir publisert om kort tid.