Landskonferanse om barn med spisevansker 14. og. 15. juni.

Landskonferanse om barn med spisevansker 14. og. 15. juni.

Arrangement med fokus på praktisk arbeid i dette fagfeltet og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Det blir arrangert basiskurs 17. og 18.  september. 

Arrangøren er: Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

For mer info trykk her.