Kurs i spisevansker hos barn 30-31.oktober, Bodø

Kurs i spisevansker hos barn 30-31.oktober, Bodø

Norsk kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker og HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering ved Nordlandssykehuset inviterer til seminar om barn med spisevansker.Kurset retter seg til et bredt fagfelt og vil være aktuelt for alle faggrupper som jobber med eller kommer borti barn med spise- og ernæringsvansker.

Dette er et basiskurs som går over to dager. Man kan velge å delta på begge dagene eller bare første dag.

Dag 1 har fokus på normal spiseutvikling, hvordan lærer barn å spise, barn som spiser lite eller særspisere.

Dag 2 har fokus på mer avvikende spiseutvikling, behandling av dette, gastrostomi, spising hos barn som har gastrostomi og sondematavvenning.

Kurset retter seg til et bredt fagfelt og vil være aktuelt for alle faggrupper som jobber med eller kommer borti barn med spise- og ernæringsvansker. Det være seg barnehageansatte, skoleansatte, helstsøstertjenesten, PPT, habiliteringsenheter, og ansatte ved barneavdelinger.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker holder denne typen kurs en gang per år, vanligvis i Oslo. Det har vært holdt en gang tidligere utenfor Oslo, da i Stavanger. Dette
er en fantastisk mulighet til å tilegne seg kunnskap omkring en utfordrende gruppe barn for alle involverte parter, av de som kan dette best i landet.

 

For mer info og påmelding, følg link: https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/spisevansker-hos-barn-2017-10-30