Kurs for helsepersonell som jobber med diabetes 27. februar

Kurs for helsepersonell som jobber med diabetes 27. februar

KEF-er ved Norsk Diabetikersenter har utviklet et undervinsingsopplegg om karbohydratvurdering for type 1 diabetes samt en app som skal gjøre det enklere å beregne karbohydratmengden i et måltid.
For å kvalitetssikre bruken og gi råd om hvordan man best kan nyttiggjøre seg materialet og appen ønsker de å tilby et kurs tilpasset KEF og annet helsepersonell som jobber i diabetesteam.

Materialet er utviklet til bruk for pasientveilending og kan bidra som
kunnskapsgrunnlag for helsepersonell. Undervisningen består av tre deler:
1) Basiskunnskaper, 2) Tilleggsinformasjon og 3) Karbohyratvurdering i
praksis (matvarebilder).  Et veilederheftet med bakgrunnsinformasjon og
praktiske råd  følger materialet.

Kurs tilpasset KEF og annet helsepersonell:

Sted: Oslo, Norsk Diabetikersenter, Sponhoggveien
19,0284 OSLO

Tid: Mandag 27. februar 2017 fra kl 10-15.

Ta kontakt på mail (kari@diabetikersenter.no)
dersom dette kan være aktuelt for deg eller om du ønsker nærmere informasjon.
Ta gjerne med deg diabetessykepleier og lege i ditt diabetesteam.

Last ned filkurs NDS helsepersonell-1.doc(1 2 2 4kb)