Inspirasjonsdag for medarbeidere ved legesentre, 28. september

Inspirasjonsdag for medarbeidere ved legesentre, 28. september

Oslo Kongresshus

Inspirasjonsdag for medarbeidere ved legesentre

Målgruppe: kontorpersonell, helsesekretærer, sykepleiere, bioingeniører og andre ansatte ved legekontor/helsehus

  • Fremtidens helsetjeneste – medarbeiderens rolle, Gro Bengtsson, Norsk Helsesekretærforbund
  • Utfordringer i primærhelsetjenesten – forventninger fra nasjonale myndigheter om at flere oppgaver skal ivaretas i primærhelsetjenesten og av fastlegene, Lisbeth Normann, HOD
  • Prosjektet primærhelseteam, Rolf Windspoll, Helsedirektoratet
  • Hvordan jobbe godt som team?Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold
  • Mitt første møte med pasient og pårørende – kommunikasjon og holdninger, Trygve Kongshavn, Fjell legesenter
  • Vold og trusler fra pasienter – hva gjør vi? Arne Guddal, Drammen politistasjon
  • Datasikkerhet og viktigheten av dette internt på legekontoret – praktiske sikkerhetstips, Lisbet Guttormsen, Norsk helsenett
  • Erfaringer og tanker fra laben og skranken, Dragnimira Johnsen, Eckbo legesenter


Bli med og la deg inspirere, få faglig påfyll og treff kollegaer fra hele landet! 28. september på Oslo Kongressenter. For program og påmelding - HER
Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på nsh@nsh.no