Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer 5. november 2018

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer 5. november 2018

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer i OUS inviterer alle kefer som jobber i området Helse Sør-Øst til fagdag mandag 5. november.

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer i OUS inviterer alle kefer som jobber i området Helse Sør-Øst til fagdag mandag 5. november.

Program:

Kl. 8.30-9.00: Registrering
Kl. 9.00-9.10: Velkomst og praktisk informasjon, FSN-sjef
Kl. 9.10-9.25: Fiberdia - Effekt av probiotika ved diabetes type 2 v/ Eline Birkeland, KEF OUS, PhD-stipendiat
Kl. 9.25-9.40: Ketogen kost ved epilepsi, resultater fra en randomisert kontrollert studie v/ Magnhild Kverneland, KEFF OUS, PhD-stipendiat
Kl. 9.45-10.30: Hvorfor er jod så viktig? Resultater fra MOBA-undersøkelsen v/ Marianne Hope, PhD-stipendiat Folkehelseinstituttet og OsloMet
Kl. 10.30-10.45 Pause
Kl. 10.45-11.30: Jodsituasjonen i Norge, historikk, status i dag og tiltak v/ Anne Lise Brantsæter, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Kl. 11.30-12.30: Lunsj
Kl. 12.30-15.15: Motiverende intervju workshop v/ Kirsti Bjerkan, KEF OUS
Kl. 15.15-15.30: Avslutning, FSN-kef 

Lunsj er inkludert og fagdagen er gratis!

 

Påmelding innen 12. oktober til Lene Aven, e-post: lenave@ous-hf.no. Meld fra om spesielle dietthensyn.

 

Med vennlig hilsen FSN for kliniske ernæringsfysiologer ved OUS

Magnhild Kverneland, Lene Aven, Anne Høidalen, Elisabeth Elind, Gunilla Forsberg, Lill Monica Drivdal, Linn Helene Stølen og Nina Løvhøiden (leder)