Fagseminar onsdag 31.mai Oslo Universitetssykehus Ullevål

I anledning Sedegheh Gharagozlian sin 60-års dag blir det arrangert fagseminar på Oslo Universitetssykehus Ullevål med et spennende program som spenner over de mange temaene innen vårt fag som Sedegheh har jobbet med.

Seminaret holdes på auditoriet på Kreftsenteret på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Dørene åpnes kl 9.30, det faglige programmet starter kl 10 og dagen avsluttes kl 15.45 med en åpen post med mulighet for alle som har lyst til å si noen ord til Sedegheh. Deltagelse vil være gratis, men pga bevertning ber vi alle som vil delta på lunsjen om å sende påmelding til Anne-Marie Aas på epost a.m.aas@medisin.uio.no innen onsdag 24.mai.

Program for dagen finner du her.

Fortell gjerne kollegaer eller andre interesserte om seminaret - alle er velkommen!